Program festivalu

25. 8. Pátek

           19:00 Z daleka i blízka

26. 8. Sobota

           10:00 Rozzářený Zlín

                      Vystoupení souborů na pěších zónách města

           14:30 Zlínské zastaveníčko

                      Pořad pěveckých sborů a tanečních souborů

           16:30 V parku u muziky

                      Beseda u cimbálu v parku Komenského

           19:00 V dobrém zme sa sešli

27. 8. Neděle 

           10:00 Společná mše

                      V kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů

Festivalové pořady moderuje Jana Brunclíková, Patrik Čala a Anna Brunclíková

Není—li uvedeno jinak, probíhá program na náměstí Míru, změna programu vyhrazena.